To Japanese version 武神館 武神館阪口道場 ぶじんかん ぶじんかんさかぐちどうじょう bujinkansakaguchi

Soke Masaaki Hatsumi 
Shihan Takayasu Sakaguchi 
  

 

bujinkan
Bujinkan Dojo Kansai area
Osaka fu
Abeno-ku
Tennoji-ku 
Suminoe-ku
South area 
East area 
North area
      
Hyogo
      
Kyoto
      
Mie
      
Nara 
   
☆☆☆☆
Kobudo Taikai in Tokyo Budokan  《 UK Taikai 》

To Home        
Last Revision: 2014/12/14.